maanantai 1. huhtikuuta 2013

Kampanja-avaus!

Kuntalaisaloitekampanja Kuopas Oy:n vuokrien alentemiseksi pyörähtää käyntiin 2.4.2013!

Tapahtuman avaus järjestetään Kuopion torilla klo 10 alkaen.

Lisätietoja asiasta facebook tapahtumassa

Kampanja pyörii pitkin kevättä eri opiskelupaikoilla ja ulkoilmassa ympäri Kuopiota.

Tarkempia tapahtumatietoja ja väliaikatiedotteita keräyksen etenemisestä voi seurata tämän sivuston kautta.

Kaikki innokkaat keräämään ja allekirjoittamaan! 


lauantai 23. maaliskuuta 2013

Kuntalaisaloite Kuopion opiskelija-asunnot Oy:n korkean vuokratason alentamiseksi


Kuopion Opiskelija-asunnot Oy, Kuopas, on Kuopion kaupungin omistama opiskelija-asuntoja tarjoava yritys. Yrityksen tarkoitus on tarjota asuntoja Kuopiossa asuville toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijoille nollatuloperiaatteella eli voittoa ei pyritä tuottamaan. Vuokrien siis pitäisi määräytyä lainojen korko- ja lyhennysmenojen sekä kiinteistöjen ylläpidosta ja hoidosta muodostuvista kustannuksista.

Tästä huolimatta Kuopaksen vuokrat ovat korkeita opiskelijoiden kuukausittaisiin tuloihin nähden, jotka toisen asteen opiskelijalla ovat maksimissaan 447,6 euroa ja korkeakouluopiskelijalla 499,6 euroa ennen ennakonpidätystä asumislisä mukaan luettuna. Kuopaksen vuokrat ovat soluasuntojen osalta 300 euron molemmin puolin ja kaksioiden suurimmillaan reilusti yli 600 euroa. Lisäksi vuokrat ja huoltokustannukset nousevat vuosittain. Vuokran maksun jälkeen opiskelijalle ei jää rahaa edes välttämättömimpään, minkä vuoksi opiskelijan täytyy joko nostaa opitolainaa tai käydä töissä opintojen ohella.

Samaan aikaan kun esimerkiksi kaupungin asuntojen vuokra Niiralan kulma Oy:ssä on keskimäärin 9.02€/neliömetri, opiskelijat joutuvat maksamaan jopa 13.25€/neliömetri. Lisäksi esimerkiksi Tampereen ja Helsingin opiskelija-asuntojen vuokrat ovat huomattavasti alemmalla tasolla suhteessa yleiseen vuokratasoon.

Tämän vuoksi me aloitteen allekirjoittaneet Kuopiolaiset vaadimme Kuopion kaupunginvaltuustoa käyttämään omistusohjauksellista toimivaltaansa ja vaatimaan Kuopion opiskelija-asunnot Oy:tä alentamaan vuokriaan tasolle, joka on suhteutettu opiskelijoiden kuukausittaiseen enimmäistuen määrään, ilman lainanottoa tai opiskelujen ohella tapahtuvaa työntekoa. Mikäli tämän ei katsota olevan mahdollista tulee osakeyhtiö purkaa ja opiskelija-asuntotoiminta palauttaa kunnan omaksi toiminnaksi, jotta mahdollisuus kohtuuhintaisiin opiskelija-asuntoihin säilyy kaupungissa jatkossakin.